20. 6. 2019  7:03 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi.

Garant: Ing. Roland Šuba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pracovníci zlievarní používajúcich konvenčné spojivá sú vystavení množstvu známych karcinogénov. Hlavným cieľom je dosiahnuť zníženie množstva toxických škodlivín v ovzduší zlievarní pri dosiahnutí dostatočných mechanických vlastností foriem a jadier, ich dobrej rozpadavosti po odliatí a regenerovateľnosti ostriva. Netoxické, biodegradovateľné, vodou rozpustné spojivá s rýchlym tepelným rozkladom na báze polymérov a proteínov umožnia dodržať environmentálne normy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0117/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:18
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Boháčik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Roland Šuba, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Úradník, PhD.spoluriešiteľ