16. 6. 2019  14:34 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi.

Garant: Ing. Roland Šuba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pracovníci zlievarní používajúcich konvenčné spojivá sú vystavení množstvu známych karcinogénov. Hlavným cieľom je dosiahnuť zníženie množstva toxických škodlivín v ovzduší zlievarní pri dosiahnutí dostatočných mechanických vlastností foriem a jadier, ich dobrej rozpadavosti po odliatí a regenerovateľnosti ostriva. Netoxické, biodegradovateľné, vodou rozpustné spojivá s rýchlym tepelným rozkladom na báze polymérov a proteínov umožnia dodržať environmentálne normy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0117/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Boháčik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Roland Šuba, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Úradník, PhD.spoluriešiteľ