12. 11. 2019  9:28 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.UMAT MTF740NC 324
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.UMAT MTF+421 908 674 076NC 313
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.KFYZ SvF [ukončené]T 222
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.UMAT MTF729NC 344
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 115NC 212
Ing. Jozef Psota, PhD.MTF D-MI [ukončené]T 226

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ