13. 11. 2019  8:16 Stanislav
Akademický informační systém

Projekty


Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a českým partnerom v oblasti štúdia špeciálnych skiel. Najmä v prípade špeciálnych skiel na báze chalkogenidov a exidov ťažkých kovov pre optoelektronické aplikácie sa vyžaduje veľmi nízky obsah nečistôt a defektov (napr. obsah OH skupín zvyčajne neprekračuje 0.0001 mol%). Pri ich analýze sa popri klasických metódach používajú aj vysokocitlivé metódy merania vybraných fyzikálnych veličín. V rámci riešenia projektu bude partnermi v Českej republike uskutočnená príprava špeciálnych skiel a analýza ich optických vlastností.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:SK-CZ-0195-11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ