22. 10. 2019  5:14 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Charakteristika špeciálnych skiel s využitím fyzikálnych metód

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a českým partnerom v oblasti štúdia špeciálnych skiel. Najmä v prípade špeciálnych skiel na báze chalkogenidov a exidov ťažkých kovov pre optoelektronické aplikácie sa vyžaduje veľmi nízky obsah nečistôt a defektov (napr. obsah OH skupín zvyčajne neprekračuje 0.0001 mol%). Pri ich analýze sa popri klasických metódach používajú aj vysokocitlivé metódy merania vybraných fyzikálnych veličín. V rámci riešenia projektu bude partnermi v Českej republike uskutočnená príprava špeciálnych skiel a analýza ich optických vlastností.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0195-11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ