20. 10. 2019  5:29 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium štruktúrnej a mechanickej stability nových vysokotvrdých povlakov na konštrukčných a nástrojových materiáloch.

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na analýzu vplyvu štruktúrnych, materiálových a technologických parametrov súčasných moderných povlakov aplikovaných na konštrukčné a nástrojové materiály v podmienkach ich plánovaného využitia. Najmodernejšími analytickými technikami (HRSEM,HRTEM,EBSD,RTG difrakcia) bude vyšetrovaný mechanizmus vytvárania oteruvzdorných typov PVD povlakov na vybraných typoch materiálov a následným hodnotením mechanických a tribologických charakteristík bude podrobne popísaný vplyv dynamického a statického zaťaženia vrstiev na ich prevádzkovú spoľahlivosť. Cieľ je nájsť koreláciu medzi vnútornou stavbou povlakov, ich interfázových rozhraní so substrátom, štruktúrnych napäťových pomerov vo vrstvách, spôsobom tepelného spracovania pred a po aplikácii PVD a ich tribologickými vlastnosťami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/1035/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:26
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:26

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Attila Vanya, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Béger, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Karin Kocúrová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Kopiláková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kožuch, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Pinke, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miloš Polakovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Štefániková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. et Ing. Pavel Bílek, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Vopátspoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Zápotočný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Haršáni, PhD.spoluriešiteľ