22. 11. 2019  13:25 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pri správnej voľbe vhodného sortimentu môže byť trvanlivosť odlievaných rezných nástrojov (ORN) vyššia než obdobných konvenčných. Avšak na úspešné uplatnenie ORN je potrebné zabezpečiť vhodnú rázovú húževnatosť liatych rýchlorezných ocelí (RO). Z tohto hľadiska je veľmi atraktívne kokilové liatie, pretože táto technológia vďaka vysokej rýchlosti kryštalizácie kovu v kokile zabezpečuje zvýšenú hustotu a jemnozrnnú štruktúru a v dôsledku toho aj vysoké hodnoty mechanických vlastností hlavne rázovej húževnatosti. Nedostatkom je nízka životnosť kokíl pri odlievaní RO. Berúc do úvahy horeuvedené oveľa atraktívnejšie sa javí spôsob presného liatia do keramických foriem vyrábaných technológiou vytaviteľných voskov, pre ktorú nejestvujú žiadne tvarové obmedzenia. Ale vzhľadom na oveľa nižšie rýchlosti ochladzovania nie je možné zabezpečiť takú vysokú úroveň vlastností ako v prípade kokilového liatia. Určitým kompromisom by mohlo byť pretavenie a odlievanie RO do keramických foriem vo vákuu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF), Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikace projektu:1/0418/12
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:19

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Hanzenspoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Krafskýspoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Sojka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Vrabec, PhD.spoluriešiteľ