16. 10. 2019  19:58 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností vo vybraných rýchlorezných oceliach pri presnom odlievaní rezných nástrojov vo vákuu.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pri správnej voľbe vhodného sortimentu môže byť trvanlivosť odlievaných rezných nástrojov (ORN) vyššia než obdobných konvenčných. Avšak na úspešné uplatnenie ORN je potrebné zabezpečiť vhodnú rázovú húževnatosť liatych rýchlorezných ocelí (RO). Z tohto hľadiska je veľmi atraktívne kokilové liatie, pretože táto technológia vďaka vysokej rýchlosti kryštalizácie kovu v kokile zabezpečuje zvýšenú hustotu a jemnozrnnú štruktúru a v dôsledku toho aj vysoké hodnoty mechanických vlastností hlavne rázovej húževnatosti. Nedostatkom je nízka životnosť kokíl pri odlievaní RO. Berúc do úvahy horeuvedené oveľa atraktívnejšie sa javí spôsob presného liatia do keramických foriem vyrábaných technológiou vytaviteľných voskov, pre ktorú nejestvujú žiadne tvarové obmedzenia. Ale vzhľadom na oveľa nižšie rýchlosti ochladzovania nie je možné zabezpečiť takú vysokú úroveň vlastností ako v prípade kokilového liatia. Určitým kompromisom by mohlo byť pretavenie a odlievanie RO do keramických foriem vo vákuu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF), Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/0418/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:19

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Hanzenspoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Krafskýspoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Sojka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Vrabec, PhD.spoluriešiteľ