19. 8. 2019  7:27 Lýdia
Akademický informační systém

Projekty


Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934

Garant: Ing. Milan Petráš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá korešpondenciou slovenského historika a komeniológa svetového mena Jána Kvačalu, ktorá sa zachovala ako na pôde SEBF v Bratislave, tak i SNK ALU v Martine a v českých archívoch (Archiv Akademie věd v Prahe, Národní muzeum v Prahe, literarní památník v Prahe atď.)Ide približne o písomný styk s viac ako 90 osobami a 37 inštitúciami. Nejde len o súpis, skatalogizovanie korešpondencie, ale tiež o jej komentár a "zasadenie" do historického kontextu, doplníme tiež bibliografiu J. Kvačalu. To má slúžiť k spracovaniu osobnosti európskeho formátu J. Kvačalu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikace projektu:1/0226/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Petráš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Jana Greenspoluriešiteľ
PhDr. Ladislav Jakóczyspoluriešiteľ
Ing. Ľubica Vašková, CSc.spoluriešiteľ