19. 8. 2019  7:47 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Korešpondencia Jána Kvačalu 1860-1934

Garant: Ing. Milan Petráš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá korešpondenciou slovenského historika a komeniológa svetového mena Jána Kvačalu, ktorá sa zachovala ako na pôde SEBF v Bratislave, tak i SNK ALU v Martine a v českých archívoch (Archiv Akademie věd v Prahe, Národní muzeum v Prahe, literarní památník v Prahe atď.)Ide približne o písomný styk s viac ako 90 osobami a 37 inštitúciami. Nejde len o súpis, skatalogizovanie korešpondencie, ale tiež o jej komentár a "zasadenie" do historického kontextu, doplníme tiež bibliografiu J. Kvačalu. To má slúžiť k spracovaniu osobnosti európskeho formátu J. Kvačalu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0226/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Petráš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Jana Greenspoluriešiteľ
PhDr. Ladislav Jakóczyspoluriešiteľ
Ing. Ľubica Vašková, CSc.spoluriešiteľ