Aug 22, 2019   2:59 a.m. Tichomír
Academic information system

Projects


Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov

Supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Determinanty nerovnosti vyplývajúce z rozličných foriem pracovných vzťahov".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 471T02 2.103
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [terminated]+421 918 646 011T-13
Ing. Roman Bednár, PhD.MTF D-PMA [finished]+421 (33) 5511 033 kl. 213Z 309
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.UPIM MTF [terminated]
Ing. Katarína Drieniková, PhD.ext UPIM MTF
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.UPIM MTF+421 906 068 kl. 479T02 2.105
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 469T02 2.102
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 407T02 2.126, T02 2.117
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 470T02 2.117
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118
Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.ext UPIM MTF
Mgr. Kamil VaňaMTF D-PMA [finished]+421 (33) 5511 033 kl. 206Z 022
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.UPIM MTF+421 906 068 kl. 463T02 2.118

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver