19. 10. 2019  19:20 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum v oblasti využitia inerciálneho navigačného systému v robototechnike

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zaoberá vytvorením inerciálneho navigačného systému (ďalej INS), ktorý bude použitý na kalibráciu robotizovaného pracoviska. Kalbibrácia je potrebná na prispôsobenie simulácie modelu výrobného zariadenia skutočným geometrickým podmienkam. Konštrukcia modelu výrobného zariadenia, ako aj vytvorenie príslušných programov robotov pomocou simulačného systému predstavujú verný obraz reality. Absolútny súlad s realitou sa ale predpokladať nedá. Odchýlky reality od simulácie vznikajú z rôznych dôvodov /poloha obrobku, geometrická presnosť nástroja, vzájomná poloha osí robota.../ Navrhnutý INS bude použitý na ich kalibráciu bez použitia kalibračných prípravkov, čo vedie k veľkému zjednodušeniu kalibrácie v praxi. Cieľom vedeckého projektu je návrh, simulácia a experimentálne overenie pôvodného procesorového systému pre spracovanie údajov z elektronických gyroskopov umožňujúcich kalibráciu, zjednodušenie kontroly a merania vo výrobe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0323/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Buchelspoluriešiteľ
PaedDr. Zuzana Hrdličkováspoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kamil Trnkaspoluriešiteľ