May 24, 2019   9:05 p.m. Ela
Academic information system

Projects


Riadenie robota v prostredí s pohyblivými prekážkami, použitím genetických algoritmov a fuzzy riadenia

Supervisor: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Pre riadenie priemyselných robotov sa používajú rôzne prístupy. Predkladaný projekt sa zameriava na riadenie priemyselných robotov inteligentnými metódami riadenia, ktoré sa v súčasnosti využívajú najmä v oblasti mobilnej robotiky. Cieľom projektu je vyvinúť algoritmy riadenia pracujúce v reálnom čase, ktoré zabezpečia optimalizáciu trajektórie a pohybov efektora robota v prostredí s pohyblivými prekážkami bez kolízií, pričom bude definovaný len počiatočný a koncový bod trajektórie. Predmetný algoritmy budú zohľadňovať fyzické obmedzenia priemyselného robota, fyzické rozmery prekážok a obmedzenia pracovného priestoru. AKo optimalizačná metóda budú použité genetické algoritmy a pre generovanie riadiacich zásahov sa použije fuzzy riadenie, ktoré elimimuje potrebu matematického modelu pohonov v riadiacej slučke.Primárnym cieľom je teda nájdenie trasy netradičnými prístupmi.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0687/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:7
Number of official workers in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Mydlo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ