Oct 14, 2019   1:19 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Riadenie pružného mechatronického systému s variabilnými parametrami.

Supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V súvislosti s použitím nových pružných materiálov a odľahčených konštrukcií mechanizmov v mechatronických systémoch sa venuje v súčasnosti vo výskume veľká pozornosť eliminácii nežiadúceho kmitania pohonov a mechanizmov v pohybových systémoch. Pre rozsiahlosť tejto problematiky sa predkladaný projekt zaoberá len vybraným typom mechatronických systémov. Základným cieľom adaptívneho riadenia v takýchto systémoch je odstránenie nežiadúcich vplyvov. Predkladaný projekt je zameraný na: - fyzikálnu a matematickú analýzu parametrov ovplyvňujúcich riadenie; - skúmanie citlivosti a robustnosti riešenia; Základným cieľom projektu je navrhnúť vhodný spôsob adaptívneho riadenia pružného mechatronického systému.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0503/12
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2014
Number of workers in the project:11
Number of official workers in the project:11

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Andrej Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Škulavík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Žitňanskýspoluriešiteľ