20. 10. 2019  16:19 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie paralelizmu v optimálnom výbere pilotných uzlov.

Garant: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie optimálneho výberu pilotných uzlov najmä v prípade stoviek kandidátov a desiatok zdrojov predstavuje mnohorozmernú úlohu, pri ktorej sú súčasné algoritmy limitované výkonom výpočtovej techniky, preto je potrebné ich dekomponovať a úlohu riešiť s využitím princípov paralelizmu pri spracovaní procesov pomocou mnohoprocesorovej architektúry. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie problémov využitia paralelizmu v nasledujúcich oblastiach: . Komunikácia a synchronizácia medzi paralelne spracúvanými procesmi. . Overenie správnosti a využitie navrhnutých algoritmov pri optimálnom výbere pilotných uzlov v zložitej elektrizačnej sústave. . Pre splnenie cieľov budú aplikované metódy optimalizácie na báze genetických algoritmov...
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0626/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Marek Žitňanskýspoluriešiteľ