3. 8. 2020  16:30 Jerguš
Akademický informačný systém

Projekty


Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku

Garant: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
Mária Rešetková, MBA
ZPZV MTF
+421 918 646 015
T2-124
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.ext UMAT MTF760
NC 213
UVPT MTF, ext UMAT MTF
+421 918 646 072
NC 210
UMAT MTF
720NC 311
UVPT MTF, ext UMAT MTF
+421 908 674 117
NC 214
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF
+421 908 674 118
NC 215
UVPT MTF [ukončené]
761
NC 214

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ