20. 10. 2019  5:44 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku

Garant: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvorba malých uhlovodíkových molekúl, ich chémia, vznik malých nasýtených uhlovodíkov vplyvom impaktu s elektrónom. Interakčné energie molekúl a iónov na báze dusíka a vodíka s uhlíkovými filmami. Výpočty ionizačných potenciálov malých uhlovodíkov, CxHy (CxHyDz) a ich iónov, ich vlastnosti a termodynamická stabilita.
Druh projektu:Euratom ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:FU07-CT-2007-00051/P1c
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ