9. 7. 2020  19:50 Lujza
Akademický informačný systém

Projekty


Chemická erózia: Počítačové modelovanie interakcií vo filmoch na báze uhlíka vystavených molekulovým iónom a vodíku

Garant: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tvorba malých uhlovodíkových molekúl, ich chémia, vznik malých nasýtených uhlovodíkov vplyvom impaktu s elektrónom. Interakčné energie molekúl a iónov na báze dusíka a vodíka s uhlíkovými filmami. Výpočty ionizačných potenciálov malých uhlovodíkov, CxHy (CxHyDz) a ich iónov, ich vlastnosti a termodynamická stabilita.
Druh projektu:
Euratom ()
Pracovisko:
Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
FU07-CT-2007-00051/P1c
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ