25. 9. 2020  22:23 Vladislav
Akademický informační systém

Projekty


Všeobecný model oblohových jasov pre charakterizovanie dostupnosti denného svetla v mestských lokalitách

Garant: Ing. Miroslav Prešinský, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Optimálne využitie denného svetla predstavuje reálnu možnosť znížiť spotrebu energií v budovách. V súčasnosti je na Slovensku zavedená norma STN EN 15193, ktorej požiadavky sú premietnuté do zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Týmto zákonom sa zabezpečuje efektívnejšie zhodnocovanie prírodných zdrojov, medzi ktoré patrí i osvetlenie. Existujúce postupy výpočtov osvetlenia v mestských lokalitách v značnej miere zjednodušujú reálne podmienky. Ukazuje sa, že fyzikálne riešenie prenosu svetla v atmosfére môže poskytnúť podstatne presnejšie výsledky než doteraz používané semi-empirické modely a tým na jednej strane zreálniť modelovanie svetelného prostredia a na druhej strane zvýšiť jeho využiteľnosť. Poznatky o charaktere rozptylu svetla v rôznych prostrediach sú principiálne dôležité pri simulovaní "svetelnej klímy". V súčasnosti je nedoriešená otázka účinku stochasticky tvarovaných oblakov na celkové svetelné pomery, pričom treba zohľadniť rôznu optickú hrúbku oblakov, ich spektrálnu odrazivosť, obsah vody, výšku nad povrchom a výskyt na oblohe. V rámci projektu plánujeme zostaviť univerzálnej ši model rozloženia oblohových jasov. Ďalej bude do modelu zahrnutý aj vplyv viacnásobného rozptylu, premenlivé albedo zemského povrchu a štatisticky relevantný príspevok oblakov. Začlenenie reálnych prostreďových a atmosférických charakteristík do modelu a jeho všeobecná použiteľnosť budú hlavným prínosom navrhovaného systému modelovania oblohových jasov.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:
Katedra architektúry (SvF)
Identifikace projektu:
APVV-0177-10
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 10. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0