20. 10. 2019  9:13 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Región BRAtislava - WIen: StúdIe MObilitného správania

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prípravu a zabezpečenie aktuálnych a kompatibilných dát o mobilite a doprave v cezhraničnom regióne Twin-City a poskytnúť ich k dispozícii pre širokú škálu aplikácií. Potenciálne aplikácie zahŕňajú najmä: - Analýzu a monitorovanie vývoja dopravy a mobility, ako aj vplyv na dopravu, životné prostredie a bezpečnosť; - Hodnotenie dopravno-politických opatrení z hľadiska ich relevantnosti, udržateľnosti a únosnosti životného prostredia; - Zvýšenie kvality existujúcich a vznikajúcich dopravných modelov (napr. pre Dopravný model AT-SK, ako súčasti projektu BRAWISIMO); - Výskum mobility a sociálnych aspektov. Zapojením potenciálnych používateľov dát z oboch krajín, možno zabezpečiť rozsiahle využívanie údajov v oboch krajinách. Toto sa bude uskutočňovať na jednej strane v rámci rokovaní sprievodného poradného zboru projektu. Na druhej strane sa na záver projektu sa uskutoční rozsiahly workshop zúčastnených strán, ktorý bude zameraný na praktické využitie dát (napr.: prezentácia "pilótnych" plánovacích scenárov, rozpracovaných aktualizovaným Dopravným modelom AT-SK).
Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:ITMS N00127
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 11. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0