19. 10. 2019  12:22 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy.

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií (texty, kresby,fotografie, reč, hudba, animácie, videá) v odborných predmetoch umožňujú prezentovať multimédiá vo viacerých podobách. V pedagogickej praxi vo vyučovaní je toľko veľa rôznych informácií, že študent nie je schopný si zapamätať úplne všetko. Dnes sa ako dôležité javí schopnosť orientovať sa v prívale informácií, vedieť si z nich vybrať to podstatné a vedieť vyhľadať podstatnú myšlienku a cieľ študovaného predmetu. Multimédiá a hypertext sú tým správnym nástrojom na podporu študijných informácií, ľahké vyhľadávanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:003STU-4/2012
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kamil Trnkaspoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Buchelspoluriešiteľ
PaedDr. Zuzana Hrdličkováspoluriešiteľ
Ing. Marek Kňažík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ