24. 10. 2019  3:52 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy.

Garant: Ing. Igor Halenár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií (texty, kresby,fotografie, reč, hudba, animácie, videá) v odborných predmetoch umožňujú prezentovať multimédiá vo viacerých podobách. V pedagogickej praxi vo vyučovaní je toľko veľa rôznych informácií, že študent nie je schopný si zapamätať úplne všetko. Dnes sa ako dôležité javí schopnosť orientovať sa v prívale informácií, vedieť si z nich vybrať to podstatné a vedieť vyhľadať podstatnú myšlienku a cieľ študovaného predmetu. Multimédiá a hypertext sú tým správnym nástrojom na podporu študijných informácií, ľahké vyhľadávanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:003STU-4/2012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kamil Trnkaspoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Milan Buchelspoluriešiteľ
PaedDr. Zuzana Hrdličkováspoluriešiteľ
Ing. Marek Kňažík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ