19. 10. 2019  5:11 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Identifikácia a vyhodnocovanie tvarov a povrchov materiálov snímaných laserovým konfokálnym mikroskopom

Garant: Ing. Tomáš Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Laserová konfokálna mikroskopia (LKM) si napriek nespornej finančnej náročnosti postupne získava svoje miesto na mnohých pracoviskách v SR. Ťažiskovou oblasťou sa v tomto prípade javia predovšetkým biologické vedné odbory, kde zastúpenie LKM rastie rádovo vyššou rýchlosťou. Naopak LKM s episkopickým osvetľovacím systémom typickým pre metalurgické aplikácie je obmedzená a v súčasnosti sa v SR nachádzajú dve zariadenia, pričom ich možno považovať stále za unikátne. Výhodou laserových konfokálnych mikroskopov oproti konvenčnej svetelnej mikroskopii je výrazne zvýšená hĺbka ostrosti, ktorá pri zväčšení 100x dosahuje až hodnoty 10 mm.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:011STU-4/2012
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Tomáš Bezák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Michal Eliáš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kopček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ