19. 10. 2019  12:25 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Research and development of advanced materials, processing and automation technologies for direct manufacturing and application

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom výskumu je štúdium progresívnych materiálov, spracovania a automatizácie pre priame integrovanie vo výrobnom procese a aplikáciu na trhu. Cieľom projektu je preklenúť základný a aplikovaný výskum v oblasti progresívnych materiálov s potenciálom pre aplikáciu a výrobu. Aktivity sú smerované na zvýšenie konkurencie schopnosti a trvalo udržateľného rastu oboch partnerov. Cenným a unikátnym aspektom výskumného projektu je široké začlenenie študentov a doktorandov v moderných výskumných aktivitách.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:NV Bekaert SA
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Babinec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Gondek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ