18. 6. 2019  15:04 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom

Garant: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Globálne navigačné družicové systémy (GNSS) predstavujú jednu z kľúčových metód globálnej i praktickej geodézie. Ich vývoj je charakterizovaný neustálym skvalitňovaním meracej techniky, najmä základného článku atómových hodín. Tým sa zvyšuje citlivosť meraní, ktoré v sebe obsahujú aj účinky takých javov, ktoré boli v minulosti nemerateľné. Významnú skupinu rušivých javov tvoria relativistické javy. Cieľom projektu je teoretická analýza detailnejších relativistických efektov, ktoré spôsobujú krátkodobé a periodické poruchy v pohybe družíc,a ich následné zakomponovanie do komplexného modelu spracovania družicových meraní. Aplikácia takého modelu v globálnej geodézii prehĺbi interpretačnú schopnosť výsledkov meraní v monitorovaní dynamických prejavov Zeme ako celku a prispeje k overeniu praktických dôsledkov teórie relativity.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikace projektu:1/1108/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0