18. 9. 2019  20:14 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom

Garant: doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Globálne navigačné družicové systémy (GNSS) predstavujú jednu z kľúčových metód globálnej i praktickej geodézie. Ich vývoj je charakterizovaný neustálym skvalitňovaním meracej techniky, najmä základného článku atómových hodín. Tým sa zvyšuje citlivosť meraní, ktoré v sebe obsahujú aj účinky takých javov, ktoré boli v minulosti nemerateľné. Významnú skupinu rušivých javov tvoria relativistické javy. Cieľom projektu je teoretická analýza detailnejších relativistických efektov, ktoré spôsobujú krátkodobé a periodické poruchy v pohybe družíc,a ich následné zakomponovanie do komplexného modelu spracovania družicových meraní. Aplikácia takého modelu v globálnej geodézii prehĺbi interpretačnú schopnosť výsledkov meraní v monitorovaní dynamických prejavov Zeme ako celku a prispeje k overeniu praktických dôsledkov teórie relativity.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/1108/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0