20. 7. 2019  10:19 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov

Garant: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.KKDK SvF+421 (2) 59 274 379A 511
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ