18. 6. 2019  5:18 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Pevnosť a stabilita kovových prútov, prútových sústav a oblúkov

Garant: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Odolnosť kovových prútov, prútových sústav (oceľových a z hliníkových zliatin) s nekonštantným prierezom a nekonštantnými vnútornými silami s imperfekciou v tvare prvého vlastného tvaru.Odolnosť kovových oblúkových konštrukcií s imperfekciami. Správne používanie interakčných vzťahov pre nosníky namáhané N, My a Mz v súvislosti s nedostatočne definovanou hodnotou faktora C1. Určenie korektných hodnôt faktora C1 pre všetky zaťažovacie prípady.Vplyv krútenia na odolnosť kovových prierezov a prútov namáhaných ohybom, aplikácia na nosníky žeriavových dráh. Vplyv distorzie na odolnosť tenkostenných kovových prútov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikace projektu:1/1101/12
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0