27. 6. 2019  2:56 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a analýza oceľových hybridných nosných systémov stavieb a prepravných líniových sústav.

Garant: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie teoretických a konštrukčných problémov novodobých ľahkých kombinovaných a hybridných sústav.Porovnanie výhodnosti jednotlivých systémov z hľadiska konštrukčného riešenia. Vypracovanie parametrickejštúdie správania sa konštrukcií pre rôzne typy zaťaženia a vypracovanie spoľahlivého a v praxi aplikovateľného postupu pre výpočet a návrh sústavy.Overovanie nosných prvkov z konštrukčného skla v spolupôsobení s inými materiálmi. Riešenie problematiky vybraných spojov pomocou mechanických modelov metódou komponentov a ich vplyv na stratu stability ohýbaných nosníkov. Spolupôsobenie jednotlivých konštrukčných prvkov za požiaru.Monitorovanie skutočného pôsobenia potrubných vedení v rizikových územiach. Lokálne deformácie potrubia a ich kategorizácia z hľadiska rizikovosti prevádzky plynovodov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:1/0929/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0