18. 7. 2019  21:52 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Možnosti riešenia povodňových situácií na tokoch technickými zásahmi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.KHTE SvF+421 (2) 59 274 320C 1118

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ