18. 9. 2019  19:44 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Automatizovaný systém modelovania mechanizovaných stavebných procesov s aplikáciou metód multikriteriálnej optimalizácie

Garant: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou vedeckého projektu je: 1. Zefektívnenie stavebno-technologického projektovania v oblasti výberu stavebných strojov a ich zostáv pre stavebné procesy 2. Analýza mechanizovaných stavebných procesov a ich súčasný stav navrhovania v procese prípravy stavieb 3. Návrh metódy výberu stavebných strojov a ich zostáv pre vybrané stavebné procesy s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie 4. Návrh matematických modelov pre polyoptimálny návrh mechanizovaných stavebných procesov 5. Návrh automatizovaného systému výberu optimálnych variant strojov a ich zostáv pre analyzované stavebné procesy 6. Aplikácia dosiahnutých vedeckých výsledkov na vybrané mechanizované stavebné procesy 7. Prezentácia výsledkov na medzinárodných konferenciách a vedeckých seminároch doma i v zahraničí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technológie stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0184/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0