18. 9. 2019  19:54 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza pôsobenia drevených priehradových konštrukcií pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení a priestorováinterakcia s vystužovadlami. Štvorpodlažné budovy s drevenou nosnou konštrukciou.

Garant: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava výskum progresívnych drevených konštrukčných prvkov. Výskum bude zameraný na dve témy: 1. Experimentálna analýza (krátkodobé a dlhodobé skúšky), teoretická analýza a priestorová tuhosť veľkorozponových priehradových konštrukcií. 2. Uplatnenie dreva vo výstavbe viacpodlažných občianskych stavieb. Cieľom výskumu bude optimalizácia, resp. návrh nových typov produktov a nového uplatnenia produktov na báze dreva. Snahou je rozšíriť uplatnenie dreva ako ekologicky významného materiálu pre nosné konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb. Zvýšeným využitím dreva ako materiálu pre nosné konštrukcie je možné dosiahnuť úspory energie a neobnoviteľných surovín, je možné znížiť emisie CO2 a tým prispieť k celosvetovým snahám o ekologizáciu hospodárstva a zároveň sa aktívne zapojiť do enviromentálneho programu EÚ z roku 2009.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Identifikácia projektu:1/0947/12
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0