27. 6. 2019  12:14 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti

Garant: Ing. Peter Sarkoci, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium matematických modelov vhodných na popis kvantovomechanických systémov a ich meraní a na popis neurčitosti vyskytujúcich sa v rôznych oblastiach výskumu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:2/0059/12_SvF
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0