May 25, 2019   5:43 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti

Supervisor: Ing. Peter Sarkoci, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Štúdium matematických modelov vhodných na popis kvantovomechanických systémov a ich meraní a na popis neurčitosti vyskytujúcich sa v rôznych oblastiach výskumu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Project identification:2/0059/12_SvF
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0