20. 7. 2019  7:05 Iľja
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2012201320142015
Kapitálové výdaje--------
Běžné výdaje - mzdové náklady--------
Běžné výdaje - ostatní23 00039 00039 00039 000