17. 10. 2019  3:05 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj regionálneho systému klimatických a zrážkovo-odtokových modelov pre predikciu odtoku pri zmenených klimatických podmienkach horských oblastí SR

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka2012201320142015
Kapitálové výdaje--------
Bežné výdaje - mzdové náklady--------
Bežné výdaje - ostatné23 00039 00039 00039 000