Jun 16, 2019   11:15 a.m. Blanka
Academic information system

Projects


Faktory ovplyvňujúce efektívnosť využitia vysokopevnostného betónu v nosných betónových prvkoch a konštrukciách.

Supervisor: prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným zámerom projektu je skúmanie faktorov ovplyvňujúcich možnosti využitia betónov novej generácie v nosných betónových prvkoch a konštrukciách. Kodifikácia novej skupiny konštrukčných betónov v nových európskych normách pre navrhovanie nosných betónových konštrukcií [1] definovaná ako triedy vysokopevnostného betónu (ďalej len VPB) pre oblasť hutného konštrukčného betónu označená ako C 55/67 až C 90/105 a rovnako pre oblasť ľahkého konštrukčného betónu označená ako LC X 55/60 až LC 80/88 otvorili nové pole možností pre navrhovanie nosných betónových konštrukcií. Reálne možnosti využitia VPB pri navrhovaní nosných betónových prvkov a konštrukcií však závisia od mnohých faktorov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov (Dek FCE)
Project identification:1/0458/11
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2011
Project close date:31. 12. 2013
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0