17. 9. 2019  4:28 Olympia
Akademický informačný systém

Projekty


Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvF+421 (2) 59 274 620C 1207
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ