29. 9. 2020  3:10 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Projekty


Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základné informácie   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hybridné metódy modelovania a hodnotenia hydrologických extrémov pre rizikovú analýzu.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.KVHK SvF
+421 (2) 32 888 620
C 1207
Erika Kanalová
OPVV Dek SvF
+421 (2) 32 888 393
C 0107

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ