28. 1. 2020  11:02 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Centrum excelentnosti pre funkcionalizované viacfázové materiály (FUN-MAT)

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskumní pracovníci zo štyroch ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) spolupracujú s kolegami z Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci Centra excelentnosti (CEx) FUN-MAT založeného pri SAV na dobu trvania projektu. Všetci partneri v rámci projektu sú zameraní na výskum pokročilých materiálov, napr. nanomateriálov, komplexných kovových zliatin, funkčnej keramiky a polymérov, ktoré sú sľubnými materiálmi pre funkcionalizáciu v rôznych fyzikálnych, chemických, biologických, prípadne priemyselných procesoch. Od riešiteľov projektu sa očakáva, že vďaka synergickému efektu plynúcemu zo spolupráce v rámci CEx skvalitnia svoje vedecké výstupy.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:FUN-MAT
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:04. 08. 2011
Datum ukončení projektu:03. 08. 2015
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ