24. 10. 2020  3:07 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Rozšírenie teórie multiagentových systémov o kolektívnu pamäť

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom navrhovaného projektu je rozšírenie štandardnej teórie multiagentových systémov o koncepciu kolektívnej pamäti, ktorá slúži ako významný akceleračný faktor adaptácie multiagentových systémov. Prístup kolektívnej pamäti bol prevzatý zo sociálnych vied, kde Halbwachsova idea kolektívnej pamäti tvorí významný faktor pre vysvetlenie kohéznosti sociálnych skupín. Možno konštatovať, že multiagentový prístup k prezentácii kolektívnej pamäti tvorí významný inovačný prvok k vysvetleniu jej dôležitosti. Jedná sa o originálny prvý pokus o aplikáciu metód umelej inteligencie do sociálnych vied pre konštrukciu teoretického modelu kolektívnej pamäti Halbwachsovského typu.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/0458/13
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0