15. 10. 2019  11:49 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia kompozitov s polymérnou matricou-elastomér, reaktoplast

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na vzájomnú spoluprácu pri príprave a štúdiu novo vyvíjaných materiálov na báze kaučukových zmesí a tiež kompozitov na báze polymérnych látok plnených neorientovanými aj orientovanými vláknami a nanorúrkami.Partnerské pracoviská z Českej republiky sú v rámci riešenia projektu schopné prípravy skúmaných materiálov a tiež diagnostiky zaujímavých pre bežné technické aplikácie. Slovenská strana tvorená dvoma partnermi je orientovaná na diagnostické metódy v oblasti interakcie elektromagnetického poľa s materiálom, prípadne v oblasti charakterizácie tepelno-mechanického správania aj za zvýšených teplôt.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CZ--0168-11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ