16. 10. 2019  7:51 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium turbulentného akréčneho procesu v dvojhviezdnych akréčnych systémoch prostredníctvom flickeringu

Garant: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je štúdium turbulentného prúdenia v podmienkach s vysokým Reynoldsovým číslom (Re), ktoré nie sú dosiahnuteľné v pozemských laboratóriách. Akréčne systémy sú ideálne kozmické experimenty pre realizáciu tejto idey. Minimálna rozmerová škála turbulencií je určená parametrom Re. Najväčšie turbulencie majú rozmery na úrovni globálnej geometrie prúdu a rozpadajú sa na menšie až po minimálnu škálu. Zo základnej hydrodynamiky je zrejmé, že čím je Re väčšie, menšia je minimálna rozmerová škála. Pre Re okolo 10^6 je disipácia taká silná, že prúd by sa mal stať kvazilaminárnym. Väčšie elementy by sa mali rozpadnúť a teda vymiznúť. Dnešné odhady RE z podmienok na zemi sú na úrovni maximálne 10^8.Čo sa deje ďalej? Typické Re v akréčnych diskoch kataklizmatických dvojhviezd sú okolo 10^12 a jednou z možností vysvetliť flickering je prítomnosť turbulencií v akréčnom disku. Môže akrécia povedať niečo o veľkosti turbulencií? Prečo pozorujeme flickering ak by mali turbulencie "vymiznúť" pri Re 10^6?
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0511/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva