19. 11. 2019  23:30 Alžbeta
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium relaxačných mechanizmov v kompozitoch so špeciálnymi plnivami na báze uhlíka

Garant: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aplikáciu merania vybraných fyzikálnych parametrov pri štúdiu kompozitov s polymérnou matricou s dôrazom na štúdium relaxačných mechanizmov v štruktúre. Pri použití matrice na báze reaktoplastu sa projekt zameriava na hodnotenie vplyvu použitých nanočastíc a uhlíkových vlákien (zastúpenie a usporiadanie jednotlivých fáz) na mechanizmy dielektrickej odozvy. Pri použití matrice na báze elastómérov sa sledujú rozhodujúce procesy prebiehajúce pri vzniku vulkanizátov kaučukových zmesí a pri ich teplotno-mechanickej degradácii.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0356/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Natália Navrátilová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Emil Seliga, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ