19. 10. 2019  13:52 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Kvantifikácia radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory.

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z náročných kritérií ktoré musia spĺňať materiály pre konštrukciu termonukleárnych fúznych reaktorov je odolnosť voči pôsobeniu radiácie. Kolízie vysokoenergetických častíc s obalom reaktora vedú ku vzniku defektov v subštruktúre konštrukčných materiálov. Porovnanie subštruktúry steny reaktora pred a po simulovanom radiačnom poškodení je nevyhnutné pre posúdenie použiteľnosti daných konštrukčných materiálov. Komplexná analýza defektov bude uskutočňovaná kombináciou makroskopických, mikroskopických, submikroskopických a spektroskopických techník, ktoré odhalia zmeny subštruktúry a chemického zloženia materiálov na povrchu ako aj vo vnútri vzoriek.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0402/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ