16. 11. 2019  0:40 Agnesa
Akademický informační systém

Projekty


Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových

Garant: doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Odolnosť nosníkov z ocele a z hliníkových zliatin so štíhlymi tvarovanými stenami. Vplyv priečneho ohybového momentu v pásnici. Globálna a lokálna strata stability vrátane klopenia nosníkov s tvarovanými stenami a straty stability čiastkových polí a panela tvarovanej steny namáhaných šmykom.Klopenie nosníkov s premenným prierezom stien alebo pásnic. Lokálna a globálna stabilita oceľových centricky tlačených rovno- a nerovnoramenných L-profilov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0748/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0