25. 1. 2020  8:59 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Odolnosť kovových nosníkov s tvarovanými stenami, nosníkov s premenným prierezom a odolnosť oceľových

Garant: doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Odolnosť nosníkov z ocele a z hliníkových zliatin so štíhlymi tvarovanými stenami. Vplyv priečneho ohybového momentu v pásnici. Globálna a lokálna strata stability vrátane klopenia nosníkov s tvarovanými stenami a straty stability čiastkových polí a panela tvarovanej steny namáhaných šmykom.Klopenie nosníkov s premenným prierezom stien alebo pásnic. Lokálna a globálna stabilita oceľových centricky tlačených rovno- a nerovnoramenných L-profilov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0748/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0