Oct 15, 2019   3:34 p.m. Terézia
Academic information system

Projects


Modelovanie základných charakteristických veličín prirodzeného vetra vo veternom tuneli STU.

Supervisor: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.


Basic information   Workers   Financing      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je pripraviť predný a zadný merací priestor vo veternom tuneli STU v laboratóriu na Trnávke, ktorý bude spĺňať technické parametere BLWT a súčastne umožní aj alternatívne využitie pri nevírivom prúdení. Odladenie meracieho miesta pre laminárne prúdenie v prednej časti tunela bude slúžiť pre skúšky úsekových modelov a dynamicky podobných modelov, kde sa prejavujú javy aeroelastickej nestability. Úlohou je pripraviť a zabezpečiť riadený prúd vzduchu pre úlohy aerodynamiky až do rýchlosti až 34m/s. Vo vývojovej sekcii v dĺžke 12m sa pripraví drsný terén, ktorý bude odpovedať terénu kat. II a IV podľa EN 1991-1-4 a ktorý vytvorí prúd vzduchu s gradientnou rýchlosťou vetra a odpovedajúcou intenzitou turbulencie. Cieľom je získať medznú vrstvu aspon 1m, ktorá umožní optimalizovať merítka modelovej podobnosti.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Structural Mechanics (FCE)
Project identification:1/0480/13
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2013
Project close date:31. 12. 2015
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0