24. 6. 2019  11:39 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore

Garant: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Varianty návrhov a obnovy konštrukcií spevnených dopravných plôch so zvláštnym dôrazom aj pre chránené územia. Energeticky úsporné spevnené dopravné plochy s dlhou životnosťou. Mechanika konštrukcií vozoviek na dopravných plochách. Opätovné použitie materiálov v systéme hospodárenia s vozovkami. Efektívnosť a energetická náročnosť technológií obnovy spevnených dopravných plôch. Výskum a monitorovanie parametrov kvality verejných dopravných priestorov, výskum a návrh typológie reintegrácie verejných priestorov dopravných stavieb. Prieskumy podmienok vhodnosti implantácie organizačných a stavebných opatrení pre upokojenie dopravy v urbánnych štruktúrach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0351/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0