7. 12. 2019  2:13 Ambróz
Akademický informační systém

Projekty


Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore

Garant: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.


Základní informace   Pracovníci   Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Varianty návrhov a obnovy konštrukcií spevnených dopravných plôch so zvláštnym dôrazom aj pre chránené územia. Energeticky úsporné spevnené dopravné plochy s dlhou životnosťou. Mechanika konštrukcií vozoviek na dopravných plochách. Opätovné použitie materiálov v systéme hospodárenia s vozovkami. Efektívnosť a energetická náročnosť technológií obnovy spevnených dopravných plôch. Výskum a monitorovanie parametrov kvality verejných dopravných priestorov, výskum a návrh typológie reintegrácie verejných priestorov dopravných stavieb. Prieskumy podmienok vhodnosti implantácie organizačných a stavebných opatrení pre upokojenie dopravy v urbánnych štruktúrach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0351/13
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0