21. 1. 2020  17:29 Vincent
Akademický informačný systém

Projekty


Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na riešenie spoľahlivosti a životnosti plochých aj šikmých striech. Riešenie spoľahlivosti a životnosti materiálov z hľadiska dlhodobého plnenia hydroizolačnej funkcie je rozhodujúce pre zaistenie umelého životného prostredia v budovách. Najčastejšou príčinou porúch pri plochých strechách je zaistenie vodotesnosti povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov a fólií. Asfaltované pásy podliehajú zmenám fyzikálno- mechanických charakteristík, čo chceme dokladovať laboratórnymi meraniami v novovybudovanom laboratóriu v priestoroch fakulty určeného na meranie starnutia materiálov. Pozornosť budeme venovať ku kotveniu povlakovej krytiny z asfaltovaných pásov k podkladu lepením. Navyše, povlaková krytina z fólií je veľmi náchylná na kompatibilitu s ostatnými materiálmi v skladbe strechy,preto pozornosť chceme sústrediť na meranie kompatibility materiálov v skladbe strechy.Pri šikmých strechách zameriame pozornosť na riešenie problematiky vplyvu snehu a ľadu na bezpečnosť strechy a okolia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0710/13
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0