21. 9. 2020  21:02 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov

Garant: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Príspevok k riešeniu vybraných problémov striech budov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Erika Kanalová
OPVV Dek SvF
+421 (2) 32 888 393
C 0107
KKPS SvF [ukončené]
+421 (2) 32 888 463C 0715

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ